Rättsområden

Våra rättsområden

Vår advokatbyrå erbjuder bred kompetens inom ett flertal olika rättsområden. Gemensamt för samtliga är att det är områden som vi dagligen arbetar med, vilket gör att du som klient kan känna dig säker på att få hjälp av en advokat eller jurist som har gedigen erfarenhet av respektive område.

Arbetsrätt

Arbetsrätt täcker in frågor kring lagar, regler, kontrakt och avtal relaterade till arbete. Det kan exempelvis gälla frågor om anställning, omstrukturering av företag, tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare, frågor om arbetslöshetsersättning med mera.

Vi företräder både arbetstagare och arbetsgivare i dessa ärenden.

Fastighetsrätt

Området fastighetsrätt täcker in frågor gällande skador och fel i fastigheter, frågor om hyra, bygglagstiftning, avtal vid fastighetsöverlåtelser, miljöskador relaterade till fastigheter, försäkringsvillkor och mycket mer. Vi företräder såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och företag i hela Europa.

Familjerätt

Området familjerätt är mycket brett och troligtvis det rättsområde som de flesta någon gång i livet kommer i kontakt med. Här behandlas allt från arvsrätt till frågor om äktenskap, vårdnadstvister och mycket mer.

Asylrätt

Med det stora antal asylsökande som har kommit till Sverige har antalet asylmål ökat kraftigt. Vi agerar som offentligt biträde i asylärenden, försvarsärenden gällande verkställan av utvisning och avvisningar samt frågor gällande LPT, LVM och LVU.

Brottmål

Vi är verksamma som brottmålsadvokater och representerar dig som är misstänkt eller står åtalad för ett brott i rätten. Läs mer om hur vi kan representera dig i brottmål här.

En pålitlig och kunnig brottmålsadvokat när du behöver det