En brottmålsadvokat som hjälper dig hela vägen

Personlig service – Lång erfarenhet

En brottmålsadvokat som hjälper dig hela vägen

Personlig service – Lång erfarenhet

Vi kan bli din brottmålsadvokat

När ett brott sker behöver den som misstänks eller står åtalad för brottet hjälp av en kvalificerad brottmålsadvokat för att på bästa sätt representeras i rätten. Detta är viktigt för att få ett fullgott försvar och för att försäkra att förundersökning och bevis som presenteras är väl underbyggda. Din försvarsadvokat ser till att utredningen sköts professionellt och hjälper till att förbereda dig inför förhör och domstolsprocessen.

Kontakta oss idag för inledande kostnadsfri rådgivning!

Är du misstänkt för ett brott?

Om du är misstänkt för ett brott har du alltid rätt till en advokat som hjälper till att försvara dig i domstol. I vissa fall har du rätt till en offentlig försvarare som bekostas av staten. I andra fall får du själv stå för advokatkostnaden, men det går ibland att få hjälp att betala kostnaden via din försäkring. Hör av dig till oss så berättar vi vad som gäller för just dig.

Har du delgivits misstanke eller är du orolig för att du kommer att misstänkas för ett brott kan du hör av dig direkt så hjälper vi dig. Skulle det vara så att vi är fullbokade har vi ett brett nätverk av kvalificerade brottmålsadvokater som vi kan rekommendera.

Detta gör din brottmålsadvokat

En brottmålsadvokat är med i varje steg på vägen i en brottmålsprocess.

Du har rätt att ha din advokat med vid samtliga polisförhör, häktesförhandlingar och vid själva rättegången (även kallad huvudförhandling). Vid behov kan vi utföra egna utredningar eller begära att polis eller åklagare kompletterar den pågående utredningen om vi ser att det finns brister eller att viktiga uppgifter saknas.

Om du sitter häktad har du ingen möjlighet att kommunicera med omvärlden. Din advokat kan hjälpa dig med det nödvändigaste som att meddela din arbetsgivare eller familj var du befinner dig samt hjälpa dig med vissa ärenden som kan behöva ordnas ute i vardagen.

Din brottmålsadvokat förbereder dig inför kommande förhör. Vi vet vilka frågor som brukar ställas vid olika typer av processer så att du också är beredd på de frågor som åklagaren kan komma att ställa. Under de steg i rättsprocessen där du inte själv blir personligt tillfrågad för vi din talan för att säkerställa att varje detalj framställs korrekt.

Skulle du bli dömd och önskar överklaga hjälper vi dig med detta. Likaså gör vi vårt yttersta för att du ska få rätt straff om du bevisas vara skyldig. Om du blir frikänd kan vi även hjälpa dig med ersättningskrav för den period du har suttit häktad och för andra typer av ekonomiska skador som har uppstått på grund av rättsprocessen.

Har du utsatts för ett brott?

Om du själv är brottsoffer har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Utöver vår verksamhet som brottmålsadvokat tar vi oss även an uppdrag där vi bistår brottsoffer i rätten. Ett målsägandebiträde utgör ett viktigt stöd för den som har utsatts för ett brott, bland annat genom att se till att brottsoffret får en person som för dennes talan i rätten och även hjälper till med skadeståndsanspråk. Målsägandebiträdet hjälper till att förbereda inför förhör och kan erbjuda stöd under de delar av utredningen som kan vara emotionellt påfrestande.

Du kan själv ange att du vill anlita oss när du ska få ett målsägandebiträde utsett. Då vi även arbetar som försvarare vet vi vilka typer av frågor som kan komma att ställas och ser till att du är förberedd på bästa möjliga sätt.

Vid behov hjälper vi dig att överklaga domslutet.

Viktigt med en erfaren brottmålsadvokat

Det är mycket viktigt att du har en erfaren brottmålsadvokat vid din sida i rätten. Det händer alldeles för ofta att klienter får en oengagerad jurist eller advokat tilldelad som inte har rätt kunskaper eller tillräckligt stor erfarenhet för att kunna företräda personen på ett effektivt sätt i rätten.

För att kunna försäkra att försvaret blir effektivt och att hela utredningen sköts på rätt sätt krävs ett stort engagemang och erfarenhet om rättsområdet i fråga. Därför arbetar vi enbart inom rättsområden där vi vet att vi har hög kompetens och tillräckligt med erfarenhet för att kunna ge dig bästa möjliga försvar. Brottmål är en av dessa grenar, men vi arbetar även inom andra rättsområden vilket är en fördel om ditt brottmål skulle anknyta även till andra områden där vi är verksamma. Vi har även ett brett nätverk med andra advokater och jurister som vi kan fråga om råd om vi skulle stöta på någon detalj i ett mål där vi känner att vi behöver förstärkt kompetens.

En pålitlig och kunnig brottmålsadvokat när du behöver det