Brottmålsadvokat

Vi representerar dig i rätten

Om oss

Lång erfarenhet av brottmål

Med vår långa erfarenhet av brottmål och att försvara såväl misstänkta som brottsoffer är du i trygga händer när du väljer oss som din brottmålsadvokat eller som ditt målsägandebiträde.

Futurum Advokatbyrå är ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

 

Våra medarbetare

Andreas Joo - Advokat

Advokatbyrån ägs av advokat Andreas Joo. Med snart två decenniers erfarenhet av arbetsrätt och över tio års erfarenhet av fastighetsrätt, brottmål och skadeståndsärenden har Andreas samlat på sig de kunskaper som behövs för att effektivt kunna företräda dig i rätten samt i tvister som regleras utanför domstol.

Andreas arbetar dagligen med dessa rättsområden, vilket gör att du är i mycket goda händer då du får hjälp av någon som har uppdaterade kunskaper och stor erfarenhet av att hantera olika typer av mål.

Av Andreas kan du även få hjälp med kontrakt och rådgivning i olika juridiska ärenden. Han erbjuder även kurser och föredrag för företagare som vill lära sig mer. Andreas Joo erbjuder juridisk hjälp på svenska och engelska.

 

Martin Orler - Biträdande jurist

Martin Orler arbetar som biträdande jurist vid advokatbyrån och erbjuder tjänster inom ett flertal olika rättsområden, bland annat asylärenden, brottmål, tvistemål och familjerättsliga ärenden.

Martin har en juristexamen från Stockholms universitet och har dessutom studerat bland annat skiljemannarätt och kriminologi vid Université Aix-Mairseille i Aix-en-Provance, Frankrike. Tidigare har han arbetat vid Advokatfirman Thomas Martinsson och i egen regi drivit en juristbyrå med fokus på att företräda privatpersoner och företag i tvistemålsprocesser. Martin Orler erbjuder rättshjälp på svenska, engelska och franska.

Vi hjälper dig med juridiken!