Brottmål

Vad är brottmål?

Med brottmål avses rättsprocesser som går ut på att avgöra vem som är ansvarig då ett brott har begåtts. I Sverige är det en åklagare som avgör om ett brott skall tas upp i rätten. Det görs i normalfallet efter att ett brottsoffer eller polisen gör en anmälan.

Brottmål behandlas i allmän domstol, exempelvis tingsrätten. Här utreds om den som står åtalad för ett brott är skyldig samt vilket straff personen skall få om så är fallet.

Vid ett brottmål har du alltid rätt att anlita en advokat eller jurist som företräder din sak i rätten.

Brottmål med rätt till offentlig försvarare

Vid grövre brott med fängelse på straffskalan har den misstänkte i regel rätt till en offentlig försvarare. I vardagligt tal brukar man säga försvarsadvokat. Det innebär att det är staten som står för advokatkostnaden. Skulle du frikännas i rätten behöver du inte betala något. Döms du för brottet kommer du att krävas på hela eller delar av statens kostnader, beroende på din inkomst.

Du har själv rätt att önska en försvarare och önskemålet brukar godkännas av rätten om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Det innebär att du kan säga till redan när du arresteras eller kallas till förhör att du önskar få oss som din försvarare.

Din brottmålsadvokat har tystnadsplikt

Oavsett om du är skyldig eller inte till det brott du är misstänkt eller står åtalad för så är det oerhört viktigt att du är öppen och ärlig om vad som har hänt inför din advokat. Din brottmålsadvokat har tystnadsplikt, så du behöver inte känna dig orolig för att något du säger kan komma att läcka ut och på så vis användas emot dig. Din advokat är där för att hjälpa dig på bästa sätt, även om du skulle vara skyldig.

Berätta alltid med dina egna ord vad som har hänt och på vilket sätt du har varit delaktig i det som har hänt. Det är viktigt att ta med alla detaljer då du kan komma att utfrågas mycket detaljerat i rätten. Ju mer din advokat känner till om vad som har hänt desto bättre kan advokaten försvara dig och tala för din sak.

Att ljuga inför rätten leder endast till att du döms hårdare om det skulle vara så att du är skyldig. Då är det istället bättre att erkänna och att låta din advokat göra sitt yttersta för att du ska få ett så milt straff som möjligt.

En pålitlig och kunnig brottmålsadvokat när du behöver det